कमरेडसंग कुरा
November 20th, 2011

राजनीति, विचरधारा र आदर्शसंग जोडिएको कर्म हो । आफुले मन पराएको दर्शन र विचारधारको शास्त्रिय तथा त्यसको सिर्जनात्मक प्रयोग सम्बन्धि रचनाहरुको अध्ययन यसको जग हो । पुस्तक, यो ‘आवस्यकता’को मनिफेस्टेशन हो । त्यसैले राजनीतिमा पुस्तक अध्ययन समाजको ‘संगठन– परिचालन र शसक्तिकरण’को आधार हो । Read More…

LO Denamrk 37th Congress
November 14th, 2011

LO Denmark 37th Congress

FES Seminar Dhaka
November 14th, 2011

FES seminar on Dhaka

International Labour Conference 100
November 14th, 2011

ILC 100th session

Touring at Singapore
November 14th, 2011

Touring at Singapore

सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा
November 5th, 2011

Isolated Within The Walls
November 5th, 2011