हालै सार्वजनिक गरिएको ‘तत्काल राहत कार्यक्रम’ समग्रमा राहत कार्यक्रम नै होइन । द्वैध अर्थ लाग्ने गरी द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषय होस् वा नेपाली सेनाको संरचनामा १० हजार...