भोलीको राजनीति, अर्थतन्त्र र युनियन आन्दोलन
July 14th, 2011
लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताको बखान मात्रै गर्ने तर रुपान्तरणको सन्दर्भमा– “हुन्छ नी, हु“दै जान्छनी” भन्ने जडतामा जमेको नेपाली का“ग्रेस, जनइच्छा– लोकतन्त्र भड्खालो मै जाओस्≤ ‘अलौकिक स्वर्ग’ तीर उफ्रेर पुग्ने अवस्तुवादी एकीकृत माओवादी≤ कहा“ जाने–कसरी जाने ठेगान छैन, “खान पाउ“– जान पाउ“m”को दिशाहिन राजनीति वोकेको ‘मधेस आधारित’ पार्टीहरुको भीडमा सही नीति बोक्दा बोक्दै पनि डामिने गरेको एमालेले आड्ढ्नो भविष्यको महामार्ग कसरी कोर्दैछ भन्ने तपाई÷हाम्रो चासो हो । र क. महासचिवले यसैमा
हामीलाई प्रष्टाउनु नै हुनेलोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको बखान मात्रै गर्ने तर रुपान्तरणको सर्न्दर्भमा- “हुन्छ नी, हु“दै जान्छ नी” भन्ने जडतामा जमेको नेपाली का“ग्रेस, जनइच्छा- लोकतन्त्र भड्खालो मै जाओस्≤ ‘अलौकिक र्स्वर्ग’ तीर उप|mेर पुग्ने अवस्तुवादी एकीकृत माओवादी≤ कहा“ जाने-कसरी जाने ठेगान छैन, “खान पाउ“- जान पाउ“m”को दिशाहिन राजनीति वोकेको ‘मधेस आधारित’ पार्टर्ीीको भीडमा सही नीति बोक्दा बोक्दै पनि डामिने गरेको एमालेले आड्ढ्नो भविष्यको महामार्ग कसरी कोर्दैछ भन्ने तपाई/हाम्रो चासो हो । र क. महासचिवले यसैमा हामीलाई प्रष्टाउनु नै हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको बखान मात्रै गर्ने तर रुपान्तरणको सर्न्दर्भमा- “हुन्छ नी, हु“दै जान्छ नी” भन्ने जडतामा जमेको नेपाली का“ग्रेस, जनइच्छा- लोकतन्त्र भड्खालो मै जाओस्; ‘अलौकिक र्स्वर्ग’ तीर उफ्रेर  पुग्ने अवस्तुवादी एकीकृत माओवादी; कहा“ जाने-कसरी जाने ठेगान छैन, “खान पाउ“- जान पाउ“m”को दिशाहिन राजनीति वोकेको ‘मधेस आधारित’ पार्टर्ीीको भीडमा सही नीति बोक्दा बोक्दै पनि डामिने गरेको एमालेले आ˚्नो  भविष्यको महामार्ग कसरी कोर्दैछ भन्ने तपाई/हाम्रो चासो हो । र क. महासचिवले यसैमा हामीलाई प्रष्टाउनु नै हुनेछ ।
Political Economy of Tomorrow
July 14th, 2011

But in Nepal, the formation of the parties is in different basis. Here the parties are based on the “ideology” instead of the “Economic” base. Thus, the parties in Nepal seem as the representatives of “Ideological-class” rather than “Economicalclass“. Thus, the issues such as- ‘social transformation, class-struggle and people’s welfare’ are moreover prevailed in the level of theoretical discussion.  Even the communist parties, which is known as ‘vanguard of working class,’ encourage “mass” during the time of election and advocate “class” in the theoretical dispensation can be considered as the instance.

Read More…